Resultater fra "supermandagen"

Siden dette tydeligvis har blitt min ting nå: noen fakta fra gårdagens "supermandag" med 22 folkeavstemninger i kommune-Norge.

I 10 kommuner stemte innbyggerne for kommunesammenslåing, i 11 kommuner mot. I en kommune sto valget mellom to
forskjellige sammenslåingsalternativer. Det er vanskelig å se noen klar sammenheng mellom innbyggertall og resultater i folkeavstemningene mandag.

Valgdeltagelsen varierte fra 18,7 % i Stord kommune til 68 % i Fitjar. I gjennomsnittskommunen lå valgdeltakelsen på 47 %.

11 kommuner hadde valgdeltakelse på over 50 %, 10 under. Data for en kommune mangler. Det er også vanskelig å se noen klar sammenheng mellom innbyggertall og valgdeltakelse.

13 kommuner stilte et ja/nei-spørsmål til kommunesammenslåing (evt. "egen kommune" vs. et definert
samarbeidsalternativ)
2 kommuner stilte ja/nei-spørsmål og hadde i tillegg et subsidiært spørsmål om hvilke kommuner man burde slå seg
sammen med
4 kommuner ga tre eller flere alternativer hvor ett av dem var "egen kommune". I tre av disse fikk det vinnende
alternativet mindre enn halvparten av stemmene.
2 kommuner brukte en eller annen form for rangeringsvalg
1 kommune ga kun valg mellom to forskjellige samarbeidsalternativer

Emneord: Politikk, Evenes, Valg, Demokrati, Norsk politikk, Kort og godt(?), Folkeavstemninger, Kommunereform

Utskrift