Hvilke data lagrer Facebook og Google om deg, og hvordan kan du få dem til å slutte?

Public Domain

I forbindelse med lanseringen av FHIs «Smittestopp»-app, har mange tatt opp at Facebook og Google lagrer akkurat de samme dataene om deg. Det stemmer selvfølgelig. Hvorvidt det er et godt argument for å installere appen, lar jeg ligge. Jeg vil heller dele noen lenker og råd om hvordan du kan stoppe Facebook og Google fra å lagre så mye data om deg.

Les mer …

Utskrift

Omvalg i Evenes?

For litt over to uker siden smalt nyheten om store avvik ved valggjennomføringen i Evenes. Valgstyret anbefalte da at kommunestyret ikke burde godkjenne valget. I går var omsider avviksrapporten fra rådmannen samt valgstyrets rapport og innstilling til kommunestyret klar, og jeg brukte mesteparten av gårsdagen på å lese rapporter og regler. Etter dette er det fire ting som står klart for meg:

Les mer …

Utskrift

Noen foreløpige betraktninger rundt valgkaoset i Evenes

I etterkant av kommunestyrevalget i Evenes råder det kaos og mye usikkerhet. Jeg har lest det meste jeg har kommet over i media, og finner et behov for å supplere og presisere en del ting som framkommer der. Derfor har jeg gjort noen beregninger og betraktninger omkring mandatfordeling, stemmetall, avvik og usikkerhet.

Dette er gjort i et forsøk på opplyse om faktiske forhold ved gjennomføring av valgoppgjør, samt å analysere hvilken betydning feil i stemmetall i teorien kan ha hatt på det konkrete valgresultatet i Evenes.

Les mer …

Utskrift