Akademisk boikott er et feilsteg

Dette leserinnlegget sto på trykk i Nordlys den 18.9.2012.

Fred

Fred/Shalom/Salaam. Kilde

Det kan se ut som at vi står på terskelen av en ny debatt om akademisk boikott av Israel i det akademiske miljøet ved UiT. På tirsdag samles den rødeste fløyen av universitetets akademikere til et “debattmøte” med tittelen “Akademisk Boikott som virkemiddel i Palestina-Israelkonflikten.” De tre oppførte innlederne er alle profilerte tilhengere av akademisk boikott, og følgelig er tonen for debatten satt.

En akademisk boikott av staten Israel vil ramme alle israelske akademikere likt, både de som støtter dagens politikk, og de som søker å belyse de høyst reelle problemene dagens politikk medfører. Jeg vil minne om at det er i det frie akademia man finner de mest progressive kreftene, også i Israel. En boikott strider i sin natur mot akademiske prinsipper om frihet og uavhengighet. Om universitetet skulle vedta en boikott, vil ikke våre forskere stå fritt til samarbeide med israelske institusjoner og forskere. Det vil i sin tur medføre at vårt samfunn får et mindre grunnlag for å forstå konflikten og jobbe på en konstruktiv måte for å løse den.

Det er også grunn til å påpeke at det ikke er norske universiteter og høyskoler sin oppgave å føre utenrikspolitikk. Det er helt legitimt av norske akademikere å oppfordre Jonas Gahr Støre til å endre regjeringens politikk overfor Israel. Men skulle en offentlig norsk utdannings- og forskningsinstitusjon vedta en boikott av en annen stat, gjør dette jobben til utenriksministeren vanskeligere og innskrenker hans reelle handlingsfrihet. Dette ville være et hån mot demokratiske beslutningsprosesser i utenrikspolitikken.

Jeg har all mulig forståelse for frustrasjonen, hjelpeløsheten og sinnet de fleste av oss kjenner på når vi observerer all lidelsen i Midtøsten. Jeg vil også påpeke at selv om en konfikt alltid har to sider, hviler det største ansvaret for å finne en løsning på den desidert sterkeste parten i konflikten. Derfra til å bruke akademisk boikott som pressmiddel er imidertid et steg jeg vil advare på det sterkeste mot.

 

Emneord: Politikk, Fra arkivet, Meninger, Tromsø, UiT, Studentpolitikk

Utskrift