Hvorfor jeg stemte Team Husebekk

Jeg tar meg en liten pause fra min i forrige innleggs varslede pause og selvpleieperiode og begrunner (bedre sent enn aldri) mitt valg i rektorvalget 2013. Begrunnelsen ble tidligere i dag publisert på Facebook, men jeg velger av ryddighetsårsker å publisere det her også:

Rektorvalget stenger kl. 11.59 på tirsdag. Har du husket å stemme?

Uansett hvem som vinner i morgen tror jeg vi får tre dyktige folk i ledelsen på rødbygget, og jeg ser fram til å forhåpentligvis jobbe for studentene sammen med det nye rektorteamet. Når det er sagt, ønsker jeg å fortelle hva jeg stemte og hvorfor.

Team Husebekk

Team Husebekk – bilde: uit.no/valg

Jeg har kastet min stemme for Anne Husebekk, Wenche Jacobsen og Kenneth Ruud og vil oppfordre andre til å gjøre det samme. I løpet av valget har jeg lest plattformene til kandidatene, deltatt på valgmøter og debattmøter og på nett stilt spørsmål til teamene som de har vært flinke til å besvare. Og ja, det er mye likt mellom teamene. Kanskje er det uheldig, kanskje er det faktisk sunt. Uansett mener jeg at Team Husebekk har skilt seg ut på flere måter.

Først og fremst har kandidatene på Team Husebekk vært flinke til å kommunisere både i debatter og i media, og ikke minst å kommunisere om UiT sin rolle i samfunnet. Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet trenger et rektorteam som på en klar og god måte kan formidle universitetets kunnskap, mål og meninger. Både til studenter og ansatte, så vel som til media, politikere og samfunnet som helhet. Her mener jeg at Team Husebekk har vært i en liga for seg selv.

Jeg er også blitt overbevist om at den organisatoriske modellen hvor prorektorene er tiltenkt rektors fullmakt innenfor sine områder er en god organisatorisk modell som vil gjøre at hver av kandidatene kommer til å få brukt sine ressurser på best mulig måte. CV-ene til teamets medlemmer er også svært solide, og jeg er sikker på at hver og en av kandidatene vil være gode representanter for universitetet mitt og landsdelen min.

I tillegg til dette vil jeg nevne at Team Husebekk er det teamet som etter min mening har kommet med de beste og mest konkrete løsningene for hvordan fusjonen bør håndteres. De har også kommet med klare lovnader om studentmedvirkning og styrking av velferdstilbud, og de har kommet med gode og konkrete tiltak for å styrke studiekvaliteten. Jeg synes også at ideen om at en fra rektorteamet skal sitte i SiTo-styret er særdeles god, og jeg tror dette kan bidra til å styrke samhandling mellom SiTo, universitetet og studentene.

Til sist vil jeg lenke til den prioriteringslista som Team Husebekk kom med på oppfordring fra undertegnede. Jeg ba om ti prioriterte saker, de kontret med elleve. Men de er konkrete, de er prioriterte og ikke minst er de elleve gode saker.

Terje Petter Leiros,
vararepresentant i Universitetsstyret
møtende vara i Studentparlamentet for Liberal liste

STEM HER (og les mer om teamene samt deres programmer) : uit.no/valg

Emneord: Politikk, Fra arkivet, Valg, Tromsø, UiT, Studentpolitikk

Utskrift