Imperialisme eller mindreverdighetskomplekser?

Skrevet . Publisert i Meninger

faksimiliefremover25916Konklusjon etter å ha lest dagens Fremover: Nordlendinger er norgesmestere i mindreverdighetskomplekser.

Jeg skjønner at Tromsø og tromsøværinger kan oppfattes som arrogant(e) og uvitende om resten av landsdelen. Jeg har bodd i byen i fire år selv, og det hender at jeg irriterer meg over lokalbefolkningens tilsynelatende uuttømmelige forråd av lokalsjåvinisme og begeistring over egen bys fortreffelighet. Men jeg har også vokst opp (og befinner meg akkurat nå) midt mellom to av Tromsøs "nabo"-byer. Jeg kan bevitne: den samme ånden finner du til gagns i Harstad og kanskje spesielt i avisa Fremovers hjemby Narvik.

Da blir det nokså spesielt at man drar rundt i landsdelen og snakker med næringslivstopper som alle akker og uffer seg over disse fæle Tromsø-imperialistene. Løsningen later til å være såre enkel: Tromsø må... et eller annet. For det er Tromsøs ansvar, må vite.

Det er ikke godt å si hva løsningen på Nord-Norges framtidige utfordringer er. En bys politikere og næringsliv vil alltid kjempe for nyetableringer i og flyttinger til eget område. Tromsø gjør det, så også Bodø, Harstad, Narvik, Båtsfjord og Lenvik. Dette vil alltid gå på bekostning av *noen*, og det vil være grobunn for konflikter. Men vi har da også mange felles utfordringer: Samferdsel, miljø, brain drain, for å nevne noen.

I møte med disse tror jeg det er viktig at man spiller hverandre gode og setter søkelyset på felles styrker og utfordringer. Konfliktnarrativer, være det seg Tromsø vs. røkla, Bodø vs. Tromsø, Harstad vs. Narvik, Alta vs. Hammerfest eller en av de rundt regnet 5000 andre nessekrigene vi har å slite med, tror jeg egentlig bare fører til at vi blir splittet og hersket.

 

Emneord: Politikk, Meninger, Tromsø, Nord-Norge, Norsk politikk, Kort og godt(?)

Utskrift