Hva skandalen egentlig gjelder

gjelsvik

Dette er grovt av en stortingsrepresentant. Hatet mot EU trumfer tydeligvis anstendighet og bekymringer om rettssikkerhet.

NAV, politiet, påtalemyndighetene og rettsvesenet har i en årrekke feiltolket lover og regelverk, og minst 36 uskyldige mennesker er idømt ubetinget fengsel. Tusenvis har mistet ytelser de har hatt krav på, noe som innebærer økonomisk ruin for mange - inkludert barna av de som har blitt frarøvet livsgrunnlaget. Vi snakker om en av de mest omfattende justismordsakene i norgeshistorien.

Om noen lurte på hva dette egentlig gjelder: Dagbladet kan nå fortelle om "Signe", som ble dømt til å gå med fotlenke etter å ha inngått muntlig avtale med NAV om at hun kunne dra til Spania mens hun sto på venteliste for legebehandling og mottok arbeidsavklaringspenger (aap). (1)

Eller vi kan lese VGs historie om den nå uføretrygdede mannen i 60-årene som hadde aap og "dokumentasjon fra lege og kirurg om at uføretrygd var" det riktige for han. (I praksis betyr dette mest sannsynlig at NAV hadde gitt ham "klarsignal" om å søke trygd.) Han måtte betale over 300 000 kr tilbake til NAV og sone 75 dager i fengsel for å ikke ha meldt ifra på meldekortet om at han hadde "annet fravær" da han oppholdt seg noen perioder i Spania av helsemessige årsaker.. (2)

Historiene er mange, og vi vil nok få høre flere i dagene og ukene som kommer.

EU-reglene dette gjelder er ment å - blant annet - sikre at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger skal kunne fritt bevege seg innenfor EØS - så lenge det ikke går ut over avtaler med NAV. Dette er et velferdsgode som vi ikke ville hatt, hadde det ikke vært for EØS-avtalen.

Man kan selvfølgelig være enig eller uenig, og det er klart at det er grunnlag for å diskutere problemstillinger omkring EØS-avtalens innvirkning på arbeidsmarkedet og hvordan man best kan verne om fellesskapsløsningene vi har i Norge med det handlingsrommet avtalen faktisk gir oss. Uansett er det IKKE det denne saken handler om. Å bruke denne saken på måten Gjelsvik her gjør, er å snu den på hodet. Det er intet mindre enn forkastelig, sakens alvorlighet tatt i betraktning.

En mer relevant kritikk å komme med, ville vært å stille spørsmål med hvorfor NAV tydeligvis mangler jussfaglig kompetanse på å fortolke EØS-regelverket. Eventuelt: er det at det tok fem år før en rettsinstans fanget opp feilen et tegn på at rettssikkerheten til NAV-brukere ikke er ivaretatt på en god nok måte? Eller kanskje kunne Stortingets representanter spørre seg hvorfor et regelverk vi har tatt inn ikke har blir harmonisert med folketrygdloven - et ansvar som strengt tatt ligger hos Stortinget.

Anstendige politkere fra de fleste partier har i dag vært ute med beklagelser og fordømmelser. Fra Senterpartiet har det vært helt stille, bortsett fra Per Olaf Lundteigen, som til DN gir tidenes god-dag-mann-økseskaft-svar, der han frikjenner NAV. Det er det så til de grader drøyt å gjøre i denne saken. Saken Gjelsvik delte handlet om hvordan det tok to år fra trygderetten varslet NAV om feilen til NAV faktisk gjorde noe med det. Lundteigen slår den samme anti-EU- og anti-regjerings-mynten som Gjelsvik gjør. (3) Dette er nasjonalistisk skremselspropaganda og populistisk vås som har samme nedslagsfelt som Sylvis "lik og del".

I dag har mistillit mot arbeids- og sosialministeren blitt nevnt av SV og R, med Ap på halvveis slep. Sågar et par av regjeringspartiene har ikke villet kategorisk utelukke mistillit. Og hvilken medieomtale har så lederen av landets nest største opposisjonsparti fått? Vel, han har vært ute og lukket døra for regjeringssamarbeid med MDG. (4) Jeg håper den døra er like lukket og låst fra andre siden.

1) https://www.dagbladet.no/nyheter/jeg-opplevde-det-som-et-overgrep/71757690
2) https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jdxd9o/satt-to-maaneder-i-fengsel-etter-nav-dom-traumatisk
3) https://www.dn.no/politikk/nav/anniken-hauglie/sigrun-vageng/frp-topp-om-nav-skandale-ma-finne-ut-hvordan-man-skal-gjore-opp-denne-uretten-for-dem-som-er-utsatt-for-det-som-er-et-justismord/2-1-695841
4) https://www.dagbladet.no/nyheter/holder-dora-stengt-for-mdg/71755927

 

Emneord: Politikk, NAV, Meninger, EU, NAV-skandalen, Norsk politikk

Utskrift