Stop SOPA

Domus Leiros vil være utilgjengelig onsdag 18. januar 2012 i protest mot lovforslagene SOPA og PIPA som for tiden verserer i den amerikanske kongressen.

“Stop Online Piracy Act” og “Protect Intellectual Property Act” er to lovforslag i henholdsvis representantenes hus og senatet som har som formål å bekjempe piratkopiering på internett.

SOPA og PIPA er laget for å gi det amerikanske justisdepartementet en mulighet til å, gjennom rettskjennelser, blokkere tilgangen til utenlandske nettsteder som blir ansett for å bryte føderale amerikanske opphavsrettslover.

Forslagene inneholder blant annet en mulighet til domene-blokkering, hvilket vil si at et helt bloggnettverk kan bli blokkert på grunn av noen få blogger med ulovlig innhold.

SOPA og PIPA inneholder også en rekke andre problemer som, dersom de blir vedtatt, vil være en alvorlig inngripen i ytringsfrihet og rettssikkerhet på internett. Dette vil få konsekvenser langt utenfor USA sine grenser.

Onsdag 18 januar går tusenvis av nettsteder i sort for å protestere mot endringene. Engelsk Wikipedia vil være utilgjengelig, WordPress.com vil operere med sensurert forside og Google vil delta med markering på sin måte.

Kampen mot lovforslaget er en kamp som må utkjempes i USA. At jeg tar min lille norske blogg av nettet har ingen reell effekt, men jeg har valgt å gjøre det i solidaritet med nettstedene og de amerikanske selskapene som vil rammes av lovene.

Jeg ønsker også å delta i protesten på generelt grunnlag. Reguleringskåte politikere i alle land trør i sin streben etter å bekjempe kriminalitet over stadig flere grenser. I Norge så vi det sist når stortingsflertallet ved Ap og H vedtok datalagringsdirektivet.

I en verden hvor digital kommunikasjon og meningsutveksling fører til stadig mer opplysning og kamp mot tyranni, er det essentielt at vi har et fritt og åpent internett. Den teknologien vi i etablerte demokratier bruker for å bekjempe piratkopiering vil av autoritære regimer kunne benyttes til å sensurere og slå ned på opposisjonelle.

Det er mitt håp at innholdsleverandørene kan benytte seg av det eneste verktøyet som faktisk funker mot piratkopiering: Å tilby et bedre digitalt tilbud enn piratene kan. Det er en mye bedre strategi enn å drive krigføring mot egne kunder og rettsstatsprinsipper.

For videre lesning:

http://www.sopastrike.com/

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Wikipedia-stenger-siden-i-24-timer-i-protest-mot-USA-lovforslag-6743017.html

http://wikimediafoundation.org/wiki/English_Wikipedia_anti-SOPA_blackout

http://no.wikipedia.org/wiki/SOPA

 

Emneord: Politikk, Fra arkivet, Meninger, Internett

Utskrift